Nhìn chung cả nước xuất khẩu cà phê gần 80 ngàn tấn cà phê với kim ngạch xuất khẩu gần 252,5 triệu USD, giảm khoảng 42,2% về khối lượng và giảm khoảng 5,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng loại cà phê xuất khẩu, có thể thấy chủ yếu vẫn là cà phê Robusta với hơn 65.600 tấn, kim ngạch gần 162,5 triệu USD, còn cà phê nhân Arabica chỉ xuất khẩu 1.220 tấn, kim ngạch hơn 4,9 triệu USD, cà phê nhân đã khử cafein hơn 3.700 tấn, kim ngạch hơn 16,4 triệu USD. Cà phê rang xay và hòa tan xuất khẩu trên 8.300 tấn (chưa quy đổi ra cà phê nhân), kim ngạch trên 68,1 triệu USD (khối lượng cà phê rang xay và hòa tan chiếm 10,5% và kim ngạch chiếm 27,0% tổng các loại cà phê xuất khẩu).

 

Xét về 37 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 năm 2023: Ngoài số lượng đang ở kho ngoại quan (khoảng 5.600 tấn) thì Đức vẫn dẫn đầu với khối lượng gần 7.800 tấn, Nhật Bản thứ 2 và Italy thứ 3 với trên 7.500 tấn, Tây Ban Nha thứ 4 với gần 4.400 tấn, Algeria thứ 5 và Nga thứ 6 với hơn 3.800 tấn, Anh thứ 7 và Hoa Kỳ thứ 8 với trên 3.200 tấn, Thái Lan thứ 9 với 2.300 tấn và thứ 10 Ecuador với gần 2.200 tấn.

— Nguồn Văn phòng Hiệp hội Cà Phê – Ca cao Việt Nam

Xem thêm:

  1. Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam 7 tháng đầu năm năm 2023
  2. Hệ thống chế biến ướt cà phê
  3. Hệ thống xử lý và phân loại cà phê nhân kín bụi
  4. Hệ thống cà phê hòa tan chất lượng cao
  5. Hệ thống rang xay cà phê công suất lớn