TỔNG QUAN

Thông số kỹ thuật

ưu điểm

  • Nhiệt độ cô đặc >60°C
  • Hàm lượng chất rắn đạt 55-56%
  • Thời gian hoạt động liên tục 20-22 giờ
  • Thời gian CIP: 2-3 giờ

công dụng

  • Công nghệ cô đặc dạng màng rơi thực hiện ở áp suất chân không, giúp cho dung dịch cà phê trích ly giữ được chất lượng, bảo toàn các thành phần hương vị không bị biến chất trong môi trường nhiệt độ cao.
  • Dịch trích ly được cô đặc đến nồng độ thích hợp giúp quá trình sấy khô diễn ra thuận lợi.