TỔNG QUAN

Thông số kỹ thuật

tính năng

  • Công nghệ chưng cất hương sử dụng cột chưng cất.
  • Trước quá trình cô đặc, dịch trích ly sẽ được tách hương. Sau đó, hương thơm tinh khiết được hòa quyện vào lại dung dịch cà phê để chuẩn bị sấy phun hoặc sấy lạnh tiếp theo.
  • Hương tinh khiết được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2 – 5°C.