TỔNG QUAN

Thông số kỹ thuật

chức năng

  • Thiết bị sấy phun kết hợp với máy sấy tầng sôi
  • Nhiệt độ sấy thấp: 160°C – 185°C
  • Khối lượng riêng của bột cà phê: 200-320 g/l
  • Độ ẩm < 5%
  • Khối lượng riêng, độ ẩm, độ hòa tan, cường độ màu có thể điều chỉnh theo yêu cầu.

thông số kỹ thuật

Kích thước điển hình IC – 50 IC – 100 IC – 150 IC – 250 IC – 550 IC – 1000 IC – 1500
Đầu vào hạt cà phê xanh (kg/giờ) 12% 110 220 330 550 1210 2200 3300
Cà phê rang & xay, 6% 94.6 189.2 283.8 215 472 1892 2838
Hiệu suất (%) 55 -60 55 – 60 55 – 60 55 – 60 55 – 60 55 – 60 55 – 60
Cà phê hòa tan (kg/giờ) 50 100 150 250 550 1000 1500

 

Hệ thống điều khiển tự động SCADA